Logo gemeente Albrandswaard

Arbeidsvoorwaarden

Salaris

De Gemeente Albrandswaard hanteert een systeem voor functiewaardering. Hierbij gebruiken we schaal 4 tot en met 15. We hebben geen tussenschalen 10A en 11A. In principe word je ingedeeld in de schaal van je functie. Het kan zijn dat je nog niet voldoet aan alle eisen. In dat geval kun je tijdelijk worden ingedeeld in een lagere schaal. Zodra je aansluiting hebt gevonden bij het gewenste niveau, stap je over naar de schaal die bij je functie hoort.

Individueel keuzebudget (IKB)

Naast je salaris bouw je elke maand een vrij besteedbaar budget op: het Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB wordt per maand opgebouwd en bedraagt per jaar 17,05% van je bruto jaarsalaris. In het IKB zit o.a. het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 14,4 uur bovenwettelijk verlof verwerkt.

Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Werken doen we hybride bij de gemeente Albrandswaard,mits je functie dat toelaat. We bieden daarom de mogelijkheid om op andere plaatsen te werken dan op kantoor, zoals thuis. Je maakt daar samen met je leidinggevende afspraken over. Het uitganspunt is  dat er  gemiddeld 60% van de tijd op kantoor wordt  gewerkt en 40% thuis. Werk je thuis dan ontvang je een vergoeding voor hybride werken  van € 3,- netto per dag. Reis je naar kantoor, dan stellen we het op prijs als je met het openbaar vervoer naar je werk gaat. Daarom kun je rekenen op 100% vergoeding van de kosten voor een OV-abonnement (tweede klas). Het maakt daarbij niet uit wat je reisafstand is.

Reis je met eigen vervoer? Dan gelden deze regels:

Reis je met eigen vervoer? Dan gelden deze regels:

  • De afstand tussen je privéadres en jouw werklocatie is minder dan of gelijk aan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,14 netto per kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer.
  • De afstand tussen je privéadres en de dichtstbijzijnde werklocatie is meer dan 10 kilometer (enkele reis). Je ontvangt per werkdag € 0,23 per netto kilometer voor de heen- en terugreis, ongeacht de wijze van vervoer. Het maximum is 20 kilometer enkele reis (dat is maximaal € 164,07 per maand bij een vijfdaagse werkweek).
  • Werk je minder dan vijf dagen per week? Dan is de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen.

Vakantieverlof

Het vakantieverlof is 144 uur per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijgt iedere medewerker 50,4 uur per jaar extra (bovenwettelijk) verlof (voor deeltijders naar rato). Wil je meer verlof? Je kunt er ook het individueel keuzebudget (IKB) voor inzetten. Daarmee kun je nog eens maximaal 187 uur per kalenderjaar (voor deeltijders naar rato) extra verlof kopen.

Flexibel werken

Bij de Gemeente Albrandswaard ben je vrij om te werken waar en wanneer je wilt. Zolang je de resultaten boekt waar we op rekenen, hou je de regie over je werk in eigen handen. Wat verstaan we onder flexibel werken?

  • Je bepaalt zelf tussen welke tijden je werkt, behalve als je in een rooster werkt of als jouw aanwezigheid is gewenst op een bepaald tijdstip op locatie
  • In principe heb je geen vaste werkplek behalve wanneer dat nodig voor de uitvoering van een bepaalde functie
  • Als je thuis wilt werken, regel je dat zelf met je leidinggevende.
  • Werk je thuis, dan ben je telefonisch bereikbaar. Wij zorgen uiteraard voor een mobiele telefoon en een laptop. Voor het inrichten van een goede thuiswerkplek hebben wij een vergoedingsregeling.

Ontwikkeling en mobiliteit

Door alle maatschappelijke, economische- of arbeidsmarkt- ontwikkelingen verandert ook ons werk continue. Wanneer je net bij ons gestart bent, zul je misschien nog niet bezig zijn met de volgende stap in je loopbaan. Mogelijk komt daar wel een keer verandering in op een later moment, wat de aanleiding dan ook is. We vinden het belangrijk om onze medewerkers daarin te faciliteren.

Heb je bijvoorbeeld vragen over jouw loopbaan of heb een coachvraag? Wil je inzicht in jouw talenten, drijfveren en interesses of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om een andere functie te vervullen? Dan ben je altijd welkom bij onze (loopbaan)coaches en kun je vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen en de mogelijkheden te bespreken.